Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏTİLMƏK

ƏQLƏTİLMƏK : Turuz Dictionary

əğlətilmək. izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək. baxdırılmaq. seyr editilmək. uğraşındırılmaq.
kimsənin içi, hər yanlı izlətilənməz.
siyasi olaylar, dolaylıda olsa izlətilməlidir

ƏQLƏTİLMƏK : Turuz Dictionary

əğlətilmək. izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək. baxdırılmaq. seyr editilmək. uğraşındırılmaq.
kimsənin içi, hər yanlı izlətilənməz.
siyasi olaylar, dolaylıda olsa izlətilməlidir