Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏYİB

ƏQLƏYİB : Turuz Dictionary

-əkləyib saxlamaq: yedirib içirmək

ƏQLƏYİB : Turuz Dictionary

-əkləyib saxlamaq: yedirib içirmək