Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏYƏN

ƏQLƏYƏN : Turuz Dictionary

əkləyən. əkidən. eğitən. becərən. tərbiyət verən.
atı saxlayan, oğlu əkləyən tanır

ƏQLƏYƏN : Turuz Dictionary

əkləyən. əkidən. eğitən. becərən. tərbiyət verən.
atı saxlayan, oğlu əkləyən tanır