Multilingual Turkish Dictionary

ƏQNİŞİT

ƏQNİŞİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

əknişit. əğnişit. bax > əknişmə. əğnişmə