Multilingual Turkish Dictionary

ƏQQİNLİK

ƏQQİNLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğginlik. arqınlıq. yorqunluq. izginlik. əzginlik. əziklik