Multilingual Turkish Dictionary

ƏQQƏNƏ

ƏQQƏNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğgənə. ərgənə. gərdənə. boğaz. gədik. dağın beli