Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİŞ

ƏQRİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğriş.
əğiti. əğitim. əğitmə. əğit. əğim. əğiş. ərit. ərim. görgü. əki. əkit. əkim. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.
əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.
bükük. qattaq. qatlaq. qıtlaq. qıttaq. qətdək. qətdəş. gücsüz. çarəsiz. çarasız. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.
əkitiş. əğtiş. alşıq. e;tiyad.
əğrik. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf

ƏQRİŞ : Turuz Dictionary

əğriş. əriş. (< əğirmək: yığmaq. bükmək). əğrilib yığılaraq (tovlanıb eşilərək) qurulan sapaq.
iqtisadi. ekonomi.
əkriş. əkiriş. becəriş. pərvəriş

ƏQRİŞ : Turuz Dictionary

əğriş. əriş. (< əğirmək: yığmaq. bükmək). əğrilib yığılaraq (tovlanıb eşilərək) qurulan sapaq.
iqtisadi. ekonomi.
əkriş. əkiriş. becəriş. pərvəriş