Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİBMƏK

ƏQRİBMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğribmək. əğrinmək. bezinmək. bezginmək. büzgünmək. büzünmək. xərablanmaq. fasid olmaq. düşgünmək. çürümək. sökülmək