Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİC

ƏQRİC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğric.
əğic. çevrik. çevik. çövgən. çöngən. çovqan. çoğan. ucu əğri, çəngəlli ayqıt.
əğrik. əğlincik. yayaq. yayqa. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. laqeyd