Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİL

ƏQRİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğril. əğrit. əğrilik. əğrim. əğriş. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina