Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİM ƏQRİQ

ƏQRİM ƏQRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrim əğrik. nərsənin, suyun dönə dönə axması