Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİNC

ƏQRİNC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrinc. əğrik. əğriş. əğrit. ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf