Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİNTİ

ƏQRİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrinti. əkrinti. əyrinti. ayrıntı.
ayrılma. dallanma. bölünmə. dallanma. budaqlanma. təfərrü;.
təfsilat. təfərrüat. detay.
fərq.
ayrıntılarıyla birlikdə: çaqqı çaxmaq. çaqı çaxmaq.
çox ayrıntılı: qollu buqaqlı. dallı buqaqlı. çapraşıq. qarmaqarışıq. düzənəc, düzənək, tərh: qabataslaq. kök yapdal, çatqı, iskilet

ƏQRİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrinti. əkrinti. əyrinti. ayrıntı. ayrılma. budaqlanma. dallanma. bölünmə. dallanma. təfərrü;

ƏQRİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrnti. əğrinti. əyrinti. əkrinti. ayrıntı. təfərrüat