Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİNTİLİ

ƏQRİNTİLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrintili. əkrintili. əyrintili. ayrıntılı. təfsilatlı. uzun uzadıya. böləkli. təfsilatlı. məşruh. detaylı. cüziyyat. uzun uzadıya. təfsilatlı