Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİNTİLƏR

ƏQRİNTİLƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrintilər. əkrintilər. əyrintilər. ayrıntılar.
dalısı ( < dal: budaq). təfsilat. qarışıq yönlər. fərqlər.girdi çıxdı. təfərrüat. böləklər. təfsilat.
donatım. donatı. yardımçı nərsələr. dəm dəsgah. aksesuar. təchizat. ləvazimat. mühümmat.
qalıt. qalan. baqimandə. töküm