Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİQILIC

ƏQRİQILIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğri qılıc. əğripiçaq. köşəqılıç. çözəqılıç. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim