Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİQMƏZ

ƏQRİQMƏZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrikməz. əğrilməz. əriməz. aşınmaz. ərilməz. əsginməz. püskünməz. kövnəlməz > köhnəlməz. çürüməz. yarparınmaz. yıpranmaz