Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİT

ƏQRİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrit.
bax > əğriş.
əğril. əğrilik. əğrim. əğriş. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina