Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİTMƏK

ƏQRİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğritmək.
əğib bükmək. çarpıtmaq. qanburlatmaq. kamburlatmaq. kanburlatmaq. büklətmək. bükmək. tümsətmək. yumrutmaq. kəmritmək. mühəddəb edmək. əğirmək. bükmək.
üz əğritmək: turşatmaq.
əğitmək. sap sap, fitil fitil etdirmək. bükdürmək.
pambığı bükdürüb ip yapdırmaq.
sap sap, fitil fitil etdirmək. bükdürmək.
pambığı bükdürüb ip yapdırmaq

ƏQRİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğritmək.
dağıtmaq. çözgüləmək. çözmək. sökmək. ayırmaq. savalamaq. sovlamaq. yaylamaq. yarlamaq. parçalamaq. balçamaq. boşaltmaq. pozmaq. xərablamaq. fəsx edmək.
əğirtmək. əritmək. aşındırmaq. əsgitmək. püskürtmək. kövnətmək > köhnətmək. çürütmək. yarparıtmaq. yıpratmaq

ƏQRİTMƏK : Turuz Dictionary

əğritmək.
əğmək. çəkətmək. > kəclətmək. kəjlətmək.
qayrıtmaq. tovlatmaq. münhərif edmək

ƏQRİTMƏK : Turuz Dictionary

əğritmək.
əğmək. çəkətmək. > kəclətmək. kəjlətmək.
qayrıtmaq. tovlatmaq. münhərif edmək