Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİTOQAY

ƏQRİTOQAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğri toğay. kəkirsək. əğri büğri. sιnιk sιzιk. kınqιr kıysık. əyrək. ziqzaq