Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏLTİ

ƏQRƏLTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrəlti.
buzu qarı əriməyə qoymuyan bir çeşit ot. bu ot dağ yüksəklikrəində bitər. buzdolab.
əkrəlti. indilik. əlkən. əlk. i ələki olan. əldə olan qoşul. hazirki şərayit.
əğri büğrü. qıvrıq dallı budaqlı. dolaşıq.
əğrəlti bacaqlı qarı: dolaşıq qıçlı.
əğrəlti yollar