Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏLTİOTU

ƏQRƏLTİOTU : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrəltiotu. qıvrıq, çox parçalı yapraqlı bitgi: baldırıqara