Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏNİLMƏK

ƏQRƏNİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrənilmək. aylanmaq. dolaşmaq. dönmək. dığırlanmaq. devrənləmək. sarılmaq. çaparanmaq. saparanmaq. savaranmaq. gəzinmək