Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏTİDƏN

ƏQRƏTİDƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrətidən. iğrətidən. ələnti olaraq. ötgərik. müvəqqətidən. müvəqqəti olaraq