Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏTİLİK

ƏQRƏTİLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrətilik. iğrətilik. hələlik. oturmamışlıq. edinməmişlik

ƏQRƏTİLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

qoyma. sünni.
dişlərivin əğrəti olduğu heç bəllənmir