Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏTİYƏ

ƏQRƏTİYƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrətiyə almaq: onarma (tə;mir) üçün, nərsənin himin boşaldıb dirək, dəstək üsdə saxlamaq