Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSÜMƏK

ƏQSÜMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksümək. əksilmək.
qızlar əksüdi: qiymətlər endi