Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİLİQ

ƏQSİLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksilik ( s < > ş ) əkşilik. turşluq. tərslik. sərtlik. pis xuyluq

ƏQŞİLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşilik ( ş < > s ) əksilik.
turşluq. tərslik. sərtlik. pis xuyluq.
əkşilik. kəkrəlik. dil burma. acılıq. sərtlik