Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİLƏN

ƏQSİLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksilən. əsgilən.
azalan. düşən. alçalan. kiçilən.
yıpranan. əzilən. aşınan. köhnələn.
yorulan. üzülən.
kütlənən. kortalan. zayıflayan.
çıxarılan. təfriq olunan

ƏQŞİLƏN : Turuz Dictionary

əğşilən. ərşilən. uğraşan. məşqul olan.
yalan ilən əğşilən, arman qalıb sevgi arar bulanmaz. (arman: çatılmay (çatılmaz) arzı)

ƏQŞİLƏN : Turuz Dictionary

əğşilən. ərşilən. uğraşan. məşqul olan.
yalan ilən əğşilən, arman qalıb sevgi arar bulanmaz. (arman: çatılmay (çatılmaz) arzı)