Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİLMƏK

ƏQSİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğsilmək. bax > əğsənmək

ƏQSİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksilmək.
ısılmaq. yesilmək. yasılmaq. azalmaq.
qasılmaq. azalmaq. yox olmaq. olmamaq.
gəlirim qasıldı.
qurumaq. yox olmaq. çaxımlanmaq. kiçillmək. azalmaq.
anı açqası qurumaydı: onun parası əksik olmaz

ƏQSİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksilmək. əsgilmək.
azalmaq. azınmaq. düşmək. qısınmaq. kiçikmək. alçalmaq. yıpranmaq. əzilmək. yorulmaq. üzülmək. kütlənmək. zayıflamaq.
durumdan, biçimdən düşmək.
ortalıqda görünməmək. tozlaşmaq. dumanlaşmaq. toz olub gedmək. yoxalmaq. itmək. batmaq. ölmək. gömülmək. savuşmaq. yox olmaq. qeybolmaq

ƏQSİLMƏK : Turuz Dictionary

əksilmək. kəmilmək. kəminmək. azalmaq. qazalmaq. qısnaşmaq. qıtnaşmaq. qısrınmaq. qırsınmaq. nüqsanlaşmaq. tənqisləşmək. tənzil olmaq

ƏQSİLMƏK : Turuz Dictionary

əğsilmək > əksilmək. əsgilmək. alçalmaq. təhqir olunmaq.
əksilmək. əsgilmək. əğsəmək. azalmaq. kəməlmək

ƏQSİLMƏK : Turuz Dictionary

əksilmək. kəmilmək. kəminmək. azalmaq. qazalmaq. qısnaşmaq. qıtnaşmaq. qısrınmaq. qırsınmaq. nüqsanlaşmaq. tənqisləşmək. tənzil olmaq

ƏQSİLMƏK : Turuz Dictionary

əğsilmək > əksilmək. əsgilmək. alçalmaq. təhqir olunmaq.
əksilmək. əsgilmək. əğsəmək. azalmaq. kəməlmək