Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİLTMƏ

ƏQSİLTMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksiltmə. munaqisə.
açıq əksiltmə: açıq munaqisə
qapalı əksiltmə: qapalı munaqisə.
açıq əksiltmə: munaqisə