Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİLTMƏK

ƏQSİLTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksiltmək. qasmaq. azaltmaq.
gəlirim qasıldı

ƏQSİLTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksiltmək.
azaltmaq. əzmək. əsgitmək. düşürtmək. kiçitmək. alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. gücdən salmaq. düşürmək. kütlətmək. zayıflatmaq. nərsəni itirmək.
bu işlər məni çox düşürdü, əsgitdi

ƏQSİLTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksiltmək. azaltmaq. tükətmək