Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİNTİRMƏK

ƏQSİNTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğsindirmək. əğsəndirmək. bəğəndirmək. gözsündürmək. düşsündürmək. imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. arzulandırmaq. arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. tutsundurmaq. çalsındırmaq. çəksindirmək