Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİQMƏK

ƏQSİQMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksikmək ( ə < > ö) öksükmək. azalmaq.
yer üzün, yamğır suyi birlə yudu \ kirlə çirki, ol yumaqdan öksüdi: azaldı. əksildi