Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİQSİZİN

ƏQSİQSİZİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksiksizin. tamamilə. bütünüylə. nuqsansızın