Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİTMƏK

ƏQSİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksitmək. əksətmək. azaltmaq. qısaltmaq. qasıtmaq. naqisləmək. mə;yub edmək

ƏQSİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksitmək. əsgitmək.
kəmitmək. kəmətmək. indirmək. endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq. iskonta, tənzil, təxfif, tənqil edmək.
bu ölçünü endirin.
könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır).
ona qarşı özüvü çox endimə.
endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.
pəsətmək. basmaq. alçatmaq. zəbun edmək

ƏQŞİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşitmək.
təxmir edmək. acıtmaq. bayatlatmaq.
çuvşatmaq. çuğşatmaq. coğşatmaq coşdurmaq. turşatmaq. qaynatmaq. köpüklətmək

ƏQŞİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşitmək.
yüz əkşitmək: dodaq bükmək.
yüz əkşitmək: erşilənmək. üz asmaq

ƏQSİTMƏK : Turuz Dictionary

əksitmək. əsgitmək. < əğsətmək. azaltmaq. kəməltmək

ƏQSİTMƏK : Turuz Dictionary

əksitmək. əksik vermək. kəsmək. bir bölümün verməmək. qısrıtmaq. qırsıtmaq. tənzil edmək.
aylığının beşdə birin kəsdilər

ƏQŞİTMƏK : Turuz Dictionary

-üzün əkşitmək, turşatmaq: üz asmaq. üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. küsgün durmaq

ƏQSİTMƏK : Turuz Dictionary

əksitmək. əsgitmək. < əğsətmək. azaltmaq. kəməltmək

ƏQSİTMƏK : Turuz Dictionary

əksitmək. əksik vermək. kəsmək. bir bölümün verməmək. qısrıtmaq. qırsıtmaq. tənzil edmək.
aylığının beşdə birin kəsdilər

ƏQŞİTMƏK : Turuz Dictionary

-üzün əkşitmək, turşatmaq: üz asmaq. üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. küsgün durmaq