Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSƏNCƏ

ƏQSƏNCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğsəncə. bəğəncə. bəğsəncə. çəksincə. çəksəncə. imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. yumranca. yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. istəncə. isləncə. issəncə