Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSƏNMƏK

ƏQSƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğsənmək. əğsilmək.
əylənmək. alaylanmaq.
əsgilmək

ƏQSƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğsənmək. əğsinmək. bəğənmək. yaxşınmaq. xoşlanmaq. yumranmaq. yumsanmaq. umranmaq. umsanmaq. imrənmək. imlənmək. imsənmək. düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. istənmək. tutsunmaq. çalınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq

ƏQSƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksənmək. əğsənmək. (əkilmək. əğilmək < ək). yavaş yavaş. dura dura əğlənərək yerimək