Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSƏR

ƏQSƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğsər. əğsir.
əlaltı. əldə olan. 1çox qolay

ƏQSƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksər. (
< əkmək: çoxaltmaq.
< enqsər < enq: ən: çoxluğu göstərən söz: çoxluq). ( < > əksər (ərəb). ) əkisər. əkişər.
çoxluq. çoxalmaq.
( < ək + sər: əkləyən. böyüdən). böyük. kəlləli dəmir çivi. mıx.
əkən, yamayan, tikən nərsə. dəmir civi. mismar