Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTÜ

ƏQTÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əktü.
əğəc. ucu əğri arac. (qılınc qını. bənzəri nərsələri oymaqda kullanılan ucu əğri bıçaq).
əldə bəslənən heyvan. əhli