Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİLƏNMƏK

ƏQTİLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğdilənmək. əritilmək. yoxalmaq. düşgünləmək. incəlmək. encilmək. yencilmək. zayıflamaq