Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİNTƏ ETMƏK

ƏQTİNTƏ ETMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əqdində edmək. almış olmaq. tutmaq.
onun böyük qızın kim tutur.
o qıza elçi göndəri, tutula tutulmuya bəlli deyil