Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİQ

ƏQTİQ : Turuz Dictionary

-nələr dərdik əkməmişdən, nələr əkdik dərənmədik. (yaşamda gözdəməz nələr bəklər bizi). (gözdəməz: sürpiriz)

ƏQTİQ : Turuz Dictionary

-nələr dərdik əkməmişdən, nələr əkdik dərənmədik. (yaşamda gözdəməz nələr bəklər bizi). (gözdəməz: sürpiriz)