Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTƏŞLİK

ƏQTƏŞLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkdəşlik.
aşınlıq. azmaq. azmanlıq. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. mələzlik. iki cinsdən olmaq: iki qanlılıq, soyluluq. qarışıq qanlılıq.
azmanlıq. çaprazlama. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. aşınlıq. mələzləmə. iki rəgəlik