Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTƏTMƏK

ƏQTƏTMƏK : Turuz Dictionary

əkdətmək.
əkitmək. əkzətmək. becərtmək. pərvərtmək.
əklətmək. tərbiyət edmək. baraşıtmaq. pərvəriş vermək

ƏQTƏTMƏK : Turuz Dictionary

əkdətmək.
əkitmək. əkzətmək. becərtmək. pərvərtmək.
əklətmək. tərbiyət edmək. baraşıtmaq. pərvəriş vermək