Multilingual Turkish Dictionary

ƏRÜQSÜN

ƏRÜQSÜN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərüksün.
qoşunun varıb qonduğu yer. ordu. qonqa. mənzil.
bir çeşit ərik