Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞİLİM

ƏRİŞİLİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişilmə. əriniliş. ərinilmə. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. təmaslama. ləms edilmə