Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞİLMƏ

ƏRİŞİLMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriniliş. ərişilim. ərinilmə. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. təmaslama. ləms edilmə