Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞMİŞ

ƏRİŞMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərsək. ərsik. əsrik. yetsik. yetim. baliğ.
hakim. böyük. irişmiş