Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞQİN

ƏRİŞQİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişgin.
ağır. durqun. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.
rəşid. ərşit. ərçit. ərsit. ərsil. ərgin. başlı qafalı, düzgün, kişicə davranan iyid, kimsə.
ərgin. pişmiş. sınğarlı. mücərrəb

ƏRİŞQİN : Turuz Dictionary

ərişgin. çözgün. çözügün. üzgün. dağqın. solqun. durqun. qoşsuz. ruhsuz. üzgün. məhzun. qatı. ağır. yorqun. usmuş. usanmış. qıyaq. qıraq. qırıq

ƏRİŞQİN : Turuz Dictionary

ərişgin. ərsin. gəlişmədə olan. novcəvan. nabaliğ. dərhali rüşd

ƏRİŞQİN : Turuz Dictionary

ərişgin.
yetişgin. olqunlaşmış. qoyasa.
suvax. suyuq.
orta yaşlı. otuzun aşmış

ƏRİŞQİN : Turuz Dictionary

ərişgin. ərən. ərgin. ərik. ərmiş. bütün. qop. əksiksiz. tam. { tam (olqun) lar yığını} onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş. yetim. istəyini cilovlaya bilən kişi. piş

ƏRİŞQİN : Turuz Dictionary

ərişgin. çözgün. çözügün. üzgün. dağqın. solqun. durqun. qoşsuz. ruhsuz. üzgün. məhzun. qatı. ağır. yorqun. usmuş. usanmış. qıyaq. qıraq. qırıq

ƏRİŞQİN : Turuz Dictionary

ərişgin. ərsin. gəlişmədə olan. novcəvan. nabaliğ. dərhali rüşd

ƏRİŞQİN : Turuz Dictionary

ərişgin.
yetişgin. olqunlaşmış. qoyasa.
suvax. suyuq.
orta yaşlı. otuzun aşmış

ƏRİŞQİN : Turuz Dictionary

ərişgin. ərən. ərgin. ərik. ərmiş. bütün. qop. əksiksiz. tam. { tam (olqun) lar yığını} onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş. yetim. istəyini cilovlaya bilən kişi. piş